verze 3.0.1
Přihlášení do programu ScioDat

Kód školy 
Heslo 

           

Výsledné zprávy z projektu Stonožka pro 3., 5. a 7. ročník naleznete v nové aplikaci ScioDat (http://testovani.scio.cz).


Manuál k systému: Manuál


Přihlašovací informace Vám byly odeslány poštou na adresu školy.
V případě, že svoje přihlašovací údaje neznáte, kontaktujte pana Martina Arnholda na e-mailové adrese marnhold@scio.cz